Inici del Contingut

Informació general

Curs 2018-19


Primer semestre, d'octubre a gener:
Calendari:

Classes presencials:

  • De l'1 d'octubre al 13 de desembre. A Lleida
  • Taller 1. Del 5 al 9 de novembre. A la Garrotxa
  • Taller 2a. Del 7 al 11 de gener. A Lleida
  • Taller 2b. Del 14 al 20 de gener. A l'Alt Pirineu
  • Taller 2c. Del 21 al 25 de gener. A Lleida
  • Taller 3. De l'1 al 5 d'abril. A Montsant (3 dies) i Lleida (2 dies). Aquest taller és susceptible de alguna despesa de caire logístic.

Les classes presencials seran de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 hores

Segon semestre:

Febrer-juliol: sis assignatures corresponents als 18 crèdits optatius, entre els quals s'inclou un taller optatiu anual de caràcter presencial entre els dos que comprèn el pla d'estudis.

Febrer-Setembre: realització del TFM (6 crèdits) i Pràctiques en Empresa (6 crèdits).