Inici del Contingut

Informació general

Curs 2019-20


Calendari

Primer semestre, d'octubre a gener:

Classes presencials:

  • Del 7 d'octubre al 19 de desembre. A Lleida
  • Taller 1. Del 11 al 15 de novembre. A la Garrotxa
  • Taller 2a. Del 9 al 10 de gener. A Lleida
  • Taller 2b. Del 13 al 17 de gener. A l'Alt Pirineu
  • Taller 2c. Del 20 al 30 de gener. A Lleida

Les classes presencials són de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 hores a l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida.

Segon semestre:

Febrer-juliol: 6 assignatures corresponents als 18 crèdits optatius, entre les quals s'inclou un taller optatiu de caràcter presencial del 30 de març al 2 d'abril. Al PN del Montsant (4 dies, 3 nits dies) i Lleida (1 dia, posteriorment, a concretar). Aquest taller és susceptible d'alguna despesa de caire logístic.
Febrer-setembre: realització del TFM (6 crèdits) i Pràctiques en Empresa (6 crèdits).

 entre les quals s'inclou un taller optatiu de caràcter presencial del 30
de març al 2 d'abril. Al PN del Montsant (4 dies, 3 nits dies) i Lleida (1
dia, posteriorment, a concretar). Aquest taller és susceptible d'alguna
despesa de caire logístic.