Inici del Contingut

Distribució per semestres

Curs 2019-20


Primer semestre, d'octubre a gener:

Es desenvoluparan per aquest mateix ordre les assignatures obligatòries:

  1. Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya; de caràcter presencial a la Universitat de Lleida.
  2. Anàlisi, descripció i diagnosi a la muntanya mitjana/ seca; taller que aplica les teories anteriors i inclou una estada en muntanya mitjana/ seca.
  3. Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya; de caràcter presencial a la Universitat de Lleida.
  4.  Planificació i gestió en alta muntanya; taller que aplica les teories de l'assignatura precedent i inclou una estada en alta muntanya.

Segon semestre:

Febrer-juliol: sis assignatures corresponents als 18 crèdits optatius, entre els quals s'inclou un taller optatiu anual de caràcter presencial entre els dos que comprèn el pla d'estudis.

Febrer-Setembre: realització del TFM (6 crèdits) i Pràctiques en Empresa (6 crèdits).