Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Màster?

El Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya preten la formació de persones expertes preparades per afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya: capaces d'aportar solucions innovadores i viables dins dels marcs normatius i les polítiques vigents, i capacitades per al treball en –i el lideratge de- equips interdisciplinaris en organismes públics i entitats, així com per generar accions d’emprenedoria, sempre amb una perspectiva al mateix temps local i global.

El Màster planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d’adquirir formació professional en:

  1. L’anàlisi i interpretació de les singularitats de tipus mediambiental i dels riscos naturals associats.
  2. La comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades.
  3. El reconeixement i l’ús de les diferents normatives adreçades a l’ordenació de les àrees de muntanya.
  4. La concepció i desplegament d’iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc.
  5. La gestió sostenible dels espais de muntanya.

L'estudi dels aspectes físics i les limitacions mediambientals són una part important del màster, però al mateix temps es dóna una especial rellevància a les dinàmiques econòmiques i socials. En el Màster es contrapesa també el coneixement dels aspectes mediambientals i socioeconòmics característics de la muntanya amb els de gestió i ordenació d'aquestes àrees, que adquireixen un pes similar.

Cal assenyalar també que per les singularitats específiques de les muntanyes a l'àrea mediterrània, en el present Màster no solament s'aborden les característiques i situacions típiques de la muntanya alpina, sinó també de la muntanya seca o mitjana i baixa muntanya.

El màster serà impartit pels professors dels 5 Departaments de Geografia de les universitats catalanes especialistes en les respectives matèries. Ells posaran a la teva disposició tot tipus de materials formatius.

 

 

 

Sortides professionals:

  • Dinamitzadors, tècnics i responsables en administracions locals, intermèdies i generals.
  • Tècnics i responsables de parcs naturals, museus, centres d'interpretació i altres institucions culturals.
  • Promotors i treballadors d'iniciatives empresarials locals en el sector turístic i altres àmbits d’activitat.
  • Serveis d’estudis, planificació i gestió del medi ambient, urbanisme i desenvolupament econòmic.