Inici del Contingut

Professorat

• El màster serà impartit pels professors dels 5 Departaments de Geografia de les universitats catalanes especialistes en les respectives matèries. 

• Un professor representant de cadascuna de les 5 universitats coordina els continguts de les matèries, la seva impartició i la relació amb els alumnes.

• Un professor de la Universitat de Lleida coordina els aspectes generals del màster.