Top of the page
Start od the content

Enjoy the wide range of possibilities for studying that the UdL offers you

Beques per a estudiants estrangers

 

Informació per a estudiants estrangers i altres visitants

Ajuts per estudiar el màster

 

 Totes les beques

 

1 See

General scholarships

Beques del Ministeri d'Educació

2 See

Collaboration scholarships of the UdL

Beques de col·laboració en serveis i unitats

Beques de col·laboració de caràcter específic

Ajuts per alumnes d'últim any de grau de la UdL

Premis Consell Social

3 See

General grants

Ajuts de viatge

Ajuts culturals

Ajuts per a estudiants amb necessitats especials

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

Ajuts per alumnes amb contracte laboral (subvencions empresarials)

Formació bonificada per a les empreses

4 See

Study grants for serious socioeconomic situations

Ajuts a l'estudi per situacions socioeconòmiques greus