Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

46,11€/crèdit

Any d'inici

2018/2019

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (100%).

Places

20

Coordinació

Ignasi Aldomà Buixadé mastermuntanya@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Resolució preinscrits en 2n termini 2021-22
Resolució preinscrits en 2n termini 2021-22
Resolució preinscrits en 2n termini 2021-22
Calendari de preinscripció i matrícula 2021-22
Calendari de preinscripció i matrícula 2021-22
Calendari de preinscripció i matrícula 2021-22
Resolució preinscrits primer termini 2021/22
Resolució preinscrits primer termini 2021/22
Resolució preinscrits primer termini 2021/22
Calendari 2021-22
Calendari 2021-22
Calendari 2021-22
Preinscripció 2021/22
Preinscripció 2021/22
Preinscripció 2021/22
Calendari de preinscripció i matrícula 2021/22
Calendari de preinscripció i matrícula 2021/22
Calendari de preinscripció i matrícula 2021/22
Consolidar les oportunitats dels Pirineus amb el Coronavirus
Consolidar les oportunitats dels Pirineus amb el Coronavirus
Consolidar les oportunitats dels Pirineus amb el Coronavirus
Dia Internacional de les Muntanyes 2019
Dia Internacional de les Muntanyes 2019
Dia Internacional de les Muntanyes 2019
Por una montaña viva
Por una montaña viva
Por una montaña viva
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Díptic del Màster

Inauguració

El Màster Universitari en Gestió d’Àrees de Muntanya, de caràcter professionalitzador, és un màster oficial que proposa la formació especialitzada de postgraduats universitaris amb capacitat:

  • D’anàlisi específica de les dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya.
  • De fer propostes i organitzar iniciatives innovadores de planificació i gestió per al desenvolupament sostenible d’aquests espais, tant des de l’àmbit públic com de la iniciativa privada.

És un Màster innovador en el seu camp de coneixement ja que no existeix una oferta formativa adreçada específicament a la gestió d’àrees de muntanya en tot l’entorn.

La col·laboració dels Departaments de Geografia de les cinc universitats que ofereixen el màster: Universitat de Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili suposa una garantia de qualitat degut a la llarga tradició acadèmica i de recerca en la temàtica muntanyenca.

És un Màster semipresencial de 60 ECTS i es pot cursar a temps complet en un 1 any, o a temps parcial en 2 anys. La part presencial s'imparteix a Lleida entre els mesos d'octubre i gener, la resta s'imparteix online a través del Campus Virtual.